ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” มุ่งหวังผลิตบุคลากรด้าน Cybersecurity เพราะความปลอดภัยคือพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ

NEWS & EVENTS

ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” มุ่งหวังผลิตบุคลากรด้าน Cybersecurity เพราะความปลอดภัยคือพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” โดยมี ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางเยาวชนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ Vector Club อาคาร FYI Center