ABOUT US

บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด (SECUREiNFO Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรโดผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC: Cyber Security Operation Center) 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งด้วยมาตรฐานการบริการระดับโลก ISO27001 ที่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกความต้องการด้าน Cyber Security ขององค์กร และได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐ และองค์กรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical infrastructure) เช่น ธนาคาร สาธารณูปโภคพื้นฐาน และเอกชนรายใหญ่ในประเทศ

ซีเคียวอินโฟ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ “ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center – CSOC)” ตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัย ทำให้สามารถเฝ้าระวัง และป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ ได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนรอบด้าน ลูกค้าจึงมั่นได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน คุ้มค่าต่อการลงทุน

  • ตอบโจทย์ครบทุกปัญหาด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ขององค์กร
  • ลดภาระในการสรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
  • หมดความกังวลด้วยศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center – CSOC) ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่ต้องลงทุนเพื่อซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าขององค์กร ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

OUR LOGO & BRAND PERSONALITY

สัญลักษณ์อักษรตัว S ที่สื่อถึงแนวคิดหลักสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นสูงสุด

Secureinfo:องค์กรมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security
Safety:ความปลอดภัยที่เกิดจากทีมรักษาความปลอดภัยทาง Cyber ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคโนโลยีชั้นสูงเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
Speedy:รวดเร็ว อัพเดต ไม่หยุดนิ่งเข้าถึงปัญหา รู้เท่าทันและลำ้หน้าภัยคุกคามทุกรูปแบบ
Service:ให้บริการออกแบบ ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างระบบป้องกัน ตอบโต้ และให้ความรู้อบรมด้าน Cyber Security ด้วยความใส่ใจ

MODERN & YOUNG

คนรุ่นใหม่ ทันสมัย น่าเชื่อถือ

SPEEDY & SPORT

รวดเร็ว คล่องตัวสูงชอบการแข่งขัน

SKILLED & COMMITMENT

เชี่ยวชาญ มุ่งมัน ในสิ่งที่ทำ

FEEL RELIEVED & SAFE

จริงใจ อบอุ่น วางใจ รู้สึกปลอดภัย

ซีเคียวอินโฟ SECUREiNFO ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ไอบีเอ็ม ซีเคียวริตี้ (IBM SECURITY) จัดตั้งศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC) เพื่อนำเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Securityที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ CSOC ตามมาตรฐานเดียวกับไอบีเอ็ม ซีเคียวริตี้ ทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานในระดับสากล

นอกจากนี้ SECUREiNFO ยังมี partners ชั้นนำด้าน Cyber security ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับองค์กร