พอสเน็ทฯ เสริมเกราะป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากการรูดบัตร ด้วยมาตรฐานระดับโลก PCI DSS V4.0 (Level 1 สูงสุด)

NEWS & EVENTS

พอสเน็ทฯ เสริมเกราะป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากการรูดบัตร ด้วยมาตรฐานระดับโลก PCI DSS V4.0 (Level 1 สูงสุด)

บริษัท พอสเน็ท จำกัด ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร (E-Payment Solutions)  แก่ธนาคารฯ และร้านค้าผู้ประกอบการรายใหญ่  ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลการชำระเงินผ่านบัตร PCI DSS version 4.0 (Level 1 สูงสุด) โดยมีนายจง ดิลกสมบัติ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และนางสาวจารุลักษณ์ รุ่งเรืองยศ (ที่4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอสเน็ท จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ จากผู้ตรวจสอบ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ในฐานะ Qualified Security Assessor Company (QSAC) และมีผู้ให้บริการที่ปรึกษาโครงการ PCI DSS คือ บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีเนียส ไซเบอร์เทค แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด